VNU

Wedstrijd

Om innovatie te stimuleren en de kans te vergroten dat goede hulpmiddelen op de markt komen is de Innovatieprijs in het leven geroepen. De Support Innovatieprijs stimuleert innovatie van hulpmiddelen en handige producten voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Daarbij hechten we veel belang aan de inbreng van de toekomstige gebruiker bij het ontwerp.

Er zijn nog steeds te veel onhandige producten en onveilige situaties in huis of op straat. De Support Innovatieprijs - die in 2012 voor de 10e keer wordt uitgereikt - daagt u als ontwerper, startend bedrijf of producent uit om uw steentje bij te dragen aan het verbeteren van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid in de maatschappij.

Meer gebruiksvriendelijke, veilige en mooie consumentenproducten en -diensten op de markt stellen mensen, al dan niet met beperkingen, in staat zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij!, dat is het doel van de Support Innovatieprijs.

De Support Innovatieprijs is een initiatief van Vilans, Firevaned en VNU Exhibitions Europe en is mogelijk door sponsoring van Fonds Nuts Ohra en Revalidatiefond. In deze wedstrijd wordt het ontwerpen volgens het principe 'Design for All' gestimuleerd. Design for All houdt in dat producten, verpakkingen, websites, woningen, openbare gebouwen, vervoer en leefomgeving voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. De uitstraling van producten is mooi en niet stigmatiserend.

Design for All gaat verder dan het vormgeven van hulpmiddelen. Denk maar eens aan de beschikbaarheid van informatie; steeds vaker is internet de enige toegang tot gebruikshandleidingen, reistijden, boeken van vakanties, bankieren of het belastingformulier. Huishoudelijke en audiovisuele apparatuur worden steeds 'slimmer' maar daarmee ook complexer te gebruiken. Maar sta ook eens stil bij toegankelijkheid tot gebouwen of bijvoorbeeld het strand voor iemand die in een rolstoel zit.

De 2-jaarlijkse prijsvraag, in combinatie met de activiteiten op de Supportbeurs, brengen op een actieve manier gebruikers, professionals, (student)ontwerpers, producenten en leveranciers van hulpmiddelen bij elkaar en stimuleert dat nieuwe producten daadwerkelijk op de markt komen. De samenwerking tussen Vilans, Firevaned en VNU Exhibitions Europe staat garant voor aandacht voor de doelgroep, praktijkervaring voor studenten, verbinding met de markt en promotie via het belangrijkste beursevent voor mensen met een functiebeperking. De editie 2012 ondergaat in vergelijking met de voorgaande editie een modernisering en wordt nog meer dan voorheen een beursevent.


Een initiatief van:

Vilans

 FirevaNed

 VNU Exhibitions