VNU

Beoordelingscriteria

De jury beoordeelt alle inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

* verbetert de kwaliteit van leven of de kwaliteit van zorg
* veilig in gebruik
* gebruiksvriendelijk
* innovatief: is niet in deze vorm of toepassing op de markt
* uitstraling: mooi en niet stigmatiserend
* geschikt voor een grote groep gebruikers
* marktpotentie
* voldoet aan wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften