VNU

Prijscategorieën

De Support Innovatieprijs wordt uitgereikt in 3 categorieën: de Ideeprijs, de Startersprijs en de Productprijs. Deze drie categorieën worden beoordeeld door een vakjury.


IDEEPRIJS mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds
Iedereen met een goed idee of uitgewerkt plan voor een product dat de zelfredzaamheid bevordert of de zorgverlener ondersteunt kan meedoen. Consumenten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in zorg en welzijn kunnen ideeën en hulpmiddelen insturen die er aan bijdragen dat mensen minder afhankelijk worden van hun omgeving of die producten en diensten bruikbaarder en veiliger maken.
De winnaar van de Ideeprijs wordt geholpen om zijn/haar idee te realiseren en in productie te brengen.

 

STARTERSPRIJS mogelijk gemaakt door Fonds NutsOhra
Startende bedrijven en ontwerpers kunnen een concept of prototype inzenden dat de veiligheid en zelfredzaamheid bevordert door een goede combinatie van gebruiksgemak, functionaliteit en vormgeving. Het bedrijf moet na mei 2010 gestart zijn.
De winnaar van de Startersprijs ontvangt 10.000 euro als stimulans om zijn/haar concept of bedrijf door te ontwikkelen.


PRODUCTPRIJS gestimuleerd door Firevaned branchevereniging hulpmiddelen
Voor alle bedrijven. Bedrijven kunnen zich inschrijven met een innovatief product dat bijdraagt aan de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. Voorwaarde is dat het product na mei 2010 op de markt is gebracht. Het inschrijfgeld in deze categorie is 250 euro.
De winnaar van de Productprijs ontvangt de Support Award voor Meest Innovatieve Product.

 


Foto's Prijswinnaars 2010