VNU

Publiciteit

De organisatie van de Support Innovatieprijs zorgt voor publiciteit rond de inzendingen, nominaties en winnaars:

Inzenders


• De inzendingen die voldoen aan de gestelde criteria en beoordeeld worden door de jury, worden gepubliceerd op de site www.supportinnovatieprijs.nl.
• Op de websites en andere informatiekanalen van de organisatoren, te weten Vilans, Firevaned en VNU Exhibitions wordt ruime aandacht aan de Support Innovatieprijs besteed en een link geplaatst naar de website www.supportinnovatieprijs.nl.  
• De prijsvraag wordt onder de aandacht gebracht via diverse communicatiekanalen, zoals persberichten, Twitter en LinkedIn.
• De inzendingen die voldoen aan de gestelde criteria en beoordeeld worden door de jury ontvangen een uitnodiging voor de prijsuitreiking.
• De inzendingen waarvan een exposant aanwezig is op de beursvloer, worden opgenomen in de Innovatieroute. Op een speciale plattegrond met de inzendingen van de Support Innovatieprijs kunnen beursbezoekers zien welke exposanten deelnemen aan de Support Innovatieprijs.

Genomineerden

• De genomineerde inzendingen worden getoond op de beursvloer van Support 2012.
• De genomineerden ontvangen het Certificaat voor Nominatie van de Support Innovatieprijs.
• De nominaties worden vermeld in een bezoekersnieuwsbrief van Support/VNU Exhibitions en de nieuwsbrieven van Vilans en Firevaned.

Winnaars

• De inzendingen van de winnaars krijgen een prominente plaats op de beursvloer van Support 2012.
• De winnaar van de Productprijs ontvangt een Award om op de stand te presenteren.
• Er wordt door Vilans, Firevaned en VNU Exhibitions een persbericht verstuurd over de uitreiking van Support Innovatieprijs op de eerste dag van Support (woensdag 9 mei 2012).
• De winnaars krijgen een vermelding op de websites van Vilans, Firevaned en Support met nadere uitleg over hun inzending.
• De winnaars worden onder de aandacht gebracht door middel van diverse communicatiekanalen zoals Twitter en LinkedIn.

Disclaimer
De organisatie van de Support Innovatieprijs heeft het recht om informatie over de inzendingen te tonen op de website
www.supportinnovatieprijs.nl en te communiceren over de inzendingen via andere media.